Klachtenregeling en cliëntvertrouwenspersoon

U heeft een klacht, wat nu?

Stichting Eykenburg levert zorg naar de wensen en behoeften van de cliënt. Toch kan het gebeuren dat een cliënt niet tevreden is over de zorg- en dienstverlening die hij/zij geboden krijgt. In dat geval wil Stichting Eykenburg samen met de cliënt zoeken naar een oplossing. Wij hanteren een klachtenregeling die een bijdrage levert aan het tot stand brengen van een oplossing.

 

 

Klik hier voor de algemene klachtenbrochure

 

U heeft behoefte aan bemiddeling bij uw klacht.

Wij zijn van mening dat u recht heeft op een onafhankelijke visie op uw klacht en bemiddeling bij het oplossen van de kwestie. Deze mogelijkheid kunnen wij u bieden in de vorm van Quasir, Expertisecentrum Klachten Zorg en Welzijn.

Quasir is een onafhankelijk expertisecentrum op het gebied van klachtbehandeling, klachtbemiddeling, klachtmanagement en cliëntentevredenheid in zorg en welzijn. Quasir biedt onafhankelijk onderzoek, advies en bemiddeling bij zaken waar cliënten ontevreden zijn en organisaties kwaliteitsverbetering wensen en klachten willen voorkomen.

 

Klachtenbemiddeling of klachtencommissie?

Quasir biedt op een professionele wijze klachtenbemiddeling en een klachtencommissie met een onafhankelijke voorzitter en ambtelijk secretaris. De overige commissieleden bezitten kennis en kunde ten aanzien van de verschillende zorgsectoren. Mocht een klacht specifieke kennis vereisen, dan zal een deskundige geconsulteerd worden. Waar uw klacht onder valt en welk pad u volgt, hierover buigt Quasir zich.

 

Voor meer informatie en bemiddeling bij uw klacht kunt u contact opnemen met:

mevrouw Linda de Boon, klachtenfuntionaris bij Quasir

Telefoonnummer: 06-48445538

E-mailadres:  bemiddeling@quasir.nl

 

Uiteindelijk is het altijd ons streven de kwaliteit van onze diensten te blijven verbeteren. Daarom zoeken we al bij het aangeven van mogelijke onvrede graag samen naar een oplossing.

 
Klachtenfunctionaris fungeert ook als Cliëntvertrouwenspersoon
De klachtenfuntionaris biedt in de rol van cliëntvertrouwenspersoon in eerste instantie vooral een luisternd oor. U kunt bij haar terecht met uw verhaal. Vervolgens bespreekt zij met u of er vervolgstappen nodig zijn en welke mogelijkheid u hiervoor heeft. 
 

Mevrouw Linda de Boon, klachtenfuntionaris bij Quasir

Telefoonnummer: 06-48445538

E-mailadres:  bemiddeling@quasir.nl

 

Geschillencommissie

Stichting Eykenburg is aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg.