Over ons
Over ons
Zorg in uw eigen omgeving

Kwaliteit met zorg

Kwaliteitsverbetering van onze zorg- en dienstverlening is een continu proces. Daarbij is feedback van onze cliënten van het grootste belang. Zij bepalen immers de kwaliteit van onze zorg en diensten. Zij kunnen ideeën en suggesties voor een betere zorg- en dienstverlening melden.

  
Stichting Eykenburg beschikt al geruime tijd over het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) dat staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk laat de organisatie zien dat zij serieus werk maakt van kwaliteit van zorg en dat ze voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. In 2018 heeft zij de transitie gemaakt naar het certificeringschema van 2018. Jaarlijks wordt Stichting Eykenburg getoetst aan de hand van het certificeringschema van het desbetreffende jaar.

 
Het HKZ-keurmerk is van toepassing op: het verlenen van langdurige en kortdurende verblijfszorg met- en zonder behandeling, dagbesteding en dienstverlening. Het verlenen van extramurale zorg- en dienstverlening: persoonlijke verzorging, verpleging, hospicezorg, begeleiding en huishoudelijke verzorging.

 

Zorgkaart Nederland

Op initiatief van Zorgkaart Nederland is een cliënttevredenheidsmeting (intramuraal) gehouden. De waarderingen blijken naar tevredenheid te zijn en terug te vinden op de website van Zorgkaart Nederland. Daarnaast leest u hier alle andere ervaringen terug van onze cliënten. Neemt u zorg of een van de diensten bij ons af? Dan zouden wij het op prijs stellen als u uw ervaringen deelt op Zorgkaart Nederland.

 

Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is op 13 januari 2017 opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL) en per direct in werking getreden. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg en het biedt opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Het vormt tevens het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg.

 

Hoe dit vormgegeven wordt bij Stichting Eykenburg leest u terug in het Strategisch Kwaliteitsplan 2022. In het Kwaliteitsverslag 2020 kunt u teruglezen wat de resultaten zijn naar aanleiding van het Strategisch Kwaliteitsplan 2020. 

Back to top