Over ons
Over ons
Zorg in uw eigen omgeving

Wet zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van de mensen met een psychogeriatrische aandoening, die vrijwillig en onvrijwillig in een zorginstelling of zelfstandig thuis wonen. Vrijheid is voor iedereen belangrijk, ook voor mensen met bijvoorbeeld een psychogeriatrische aandoening (dementie). De Wet zorg en dwang helpt bij de zorgvuldige afweging binnen de mogelijkheden om de bewegingsvrijheid van de cliënten zo groot mogelijk te houden.

 

Vrijheid, onvrijwillige zorg en de Wet zorg en dwang

Iedereen heeft recht op vrijheid. Dit recht is vastgelegd in de Nederlandse grondwet en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Mensen hebben de vrijheid om hun mening te geven, zich vrij te bewegen en om hun eigen leven in te richten. Leven in vrijheid is normaal, voor iedereen, ook als je een psychogeriatrische aandoening hebt.

 

Wet zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet zorg en dwang. Deze wet geldt alleen als de zorg wordt gegeven door een professional van een zorgorganisatie en niet als de zorg wordt gegeven door naasten of mantelzorgers.

 

Wat regelt de Wet zorg en dwang binnen de zorgorganisatie?

Zoals in de inleiding aangegeven, geldt de Wet zorg en dwang voor iedereen die met een psychogeriatrische aandoening in een zorgorganisatie woont. Hierbij maakt het niet uit of de cliënt hier vrijwillig of onvrijwillig woont. De Wet zorg en dwang zorgt ervoor dat de iedereen zorg ontvangt waar hij of zij het mee eens is. Alleen als het echt niet anders kan, krijgt men onvrijwillige zorg om ernstig nadeel te voorkomen voor henzelf of de omgeving. De Wet zorg en dwang draagt zorg voor de rechten van cliënten die onvrijwillige zorg krijgen en draagt zorg voor de invulling van deze zorg.

 

Wanneer spreken wij van wils(on)bekwaam?

Iemand is wilsbekwaam als:

 • De cliënt de informatie over de zorg of behandeling begrijpt en hierover kan nadenken
 • Begrijpt wat de gevolgen van het besluit zijn
 • De cliënt weet dat hij of zij een besluit neemt 

 

Iemand is wilsonbekwaam als:

 • De cliënt de informatie over de zorg of behandeling niet begrijpt en kan afwegen
 • De gevolgen van het besluit niet begrijpt
 • De cliënt niet weet dat hij of zij een besluit neemt

 

Wat is onvrijwillige zorg?

Wij spreken over onvrijwillige zorg als de cliënt en de wettelijke vertegenwoordiger hier zelf niet over kan beslissen of als zorg wordt geweigerd terwijl dit wel noodzakelijk is. Als de zorgvertegenwoordiger wel instemt met de zorg, maar de cliënt verzet zich, spreken wij ook van onvrijwillige zorg. Als de cliënt met de psychogeriatrische aandoening wilsbekwaam is en instemt met de zorg, maar de vertegenwoordiger stemt niet in, dan blijft de wens van de cliënt leidend. 

 

Wilt u meer informatie over wat de Wet zorg en dwang voor u als vertegenwoordiger betekent?, klik dan hier.

 

Voor wie geldt de Wet zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang geldt voor cliënten met een psychogeriatrische aandoening wanneer:

 • Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) zegt dat de cliënt zorg nodig heeft uit de Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Een deskundig arts de diagnose van een psychogeriatrische aandoening heeft gesteld bij de cliënt die zorg nodig heeft

 

Waar geldt de Wet zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang geldt overal waar de cliënten met de psychogeriatrische aandoening onvrijwillige zorg ontvangt van een professional:

 • In de thuissituatie
 • In de locatie van de zorgorganisatie waar de cliënt woont, tijdelijk verblijft of revalideert
 • In een dagverzorgingslocatie
 • In een logeeropvang of kleinschalige wooninitiatieven
 • De cliënt hoeft niet onvrijwillig opgenomen te zijn

 

Het zorgplan en het stappenplan Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang stelt eisen aan het maken van afspraken over zorg in een zorgplan. De Wet zorg en dwang regelt dat cliënten met een psychogeriatrische aandoening alleen zorg krijgen die in het zorgplan staat. Deze zorg moet zoveel mogelijk aansluiten bij de zorgbehoeften van de cliënt. 

 

In de onderstaande video wordt het stappenplan toegelicht.

In de video worden diverse rollen benoemd vanuit de Wet zorg en dwang. Bij Stichting Eykenburg worden deze rollen als volgt ingevuld: 

 

De zorgverantwoordelijke
Dit zijn bij ons de contactverantwoordelijken

Deskundige van andere disciplines
De praktijkdeskundigen en/of paramedici 

 

De arts
De behandelend arts of de verpleegkundig specialist of Physician Assistant

De deskundige niet betrokken bij zorg
Lid van de commissie Wet zorg en dwang

Externe deskundige
Een externe deskundige

Wet zorg en dwang functionaris
De Wet zorg en dwang arts 

 

Cliëntvertrouwenspersoon Wzd

ZorgStem
Tel.: 088 - 678 10 00
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Back to top