Kortdurende opname

Bij Stichting Eykenburg is het mogelijk om kortdurend te verblijven. Dit kan indien u tijdelijk niet thuis kunt wonen vanwege medische redenen, zoals herstel na ziekenhuisopname. Daarnaast is het ook mogelijk om kortdurend binnen Stichting Eykenburg te verblijven als u tijdelijk niet in staat bent om voor uzelf te zorgen of in geval van respijtzorg wanneer uw mantelzorgers tijdelijk de zorg niet kunnen bieden.

Hoe komt u in aanmerking voor Eerstelijns verblijf?


U moet herstellen na een (gecompliceerde) breuk, operatie of TIA en uw huisarts of specialist schat in dat u na een korte periode voldoende bent hersteld om weer zelfstandig thuis te wonen. Uw huisarts kan in dit geval een medische indicatie afgeven, waardoor u in aanmerking komt voor Eerstelijns verblijf (ELV). 

 

Het ELV heeft als doel u in een periode van maximaal 3 maanden te laten herstellen, zodat u weer terug kunt keren naar huis. Lukt het niet om in deze periode te herstellen? Dan kijken wij samen met u en uw naasten naar een passende oplossing, waarin wij optreden als zorgmakelaar. Uw wensen en behoeften staan hierbij voorop.

 

Hoe ziet het Eerstelijns verblijf eruit?


Stichting Eykenburg biedt zowel in Huize Eykenburg als in Het Zamen de mogelijkheid om te verblijven voor kortdurend herstel. Voordat u wordt opgenomen is er contact geweest met het Transferbureau en is er gezamenlijk besloten op welke locatie u tijdelijk zal verblijven. 

 

Binnen 24 uur na uw aankomst op de ELV-afdeling zal een zorgmedewerker samen met u (en eventueel uw naaste) een intakegesprek voeren. In dit intakegesprek worden alle aspecten rondom uw verblijf besproken. Denk hierbij aan de aanleiding van opname, de afspraken die zijn gemaakt met uw huisarts, uw medicijngebruik, dieetwensen en eventuele risico’s. Vervolgens stemt de zorgmedewerker met u af waarin u ondersteuning nodig heeft. U heeft binnen Stichting Eykenburg zelf de regie over uw zorg. Hierbij wordt uw zelfredzaamheid gestimuleerd; wat kunt u zelf, waarbij kunnen wij u ondersteunen en wat kan uw sociale netwerk voor u betekenen? Heeft u naast de dagelijkse zorg ook behandeling nodig rondom uw herstel? Dan kijken wij samen met u en uw huisarts welke mogelijkheden passend zijn.

 

U verblijft in een gestoffeerde eenpersoonskamer, waarbij u de badkamer deelt. Deze is niet te openen vanuit de andere kamer wanneer u zich in de badkamer bevindt. De maaltijden worden in de gezamenlijke huiskamer geserveerd, maar wilt u graag op uw kamer eten dan is dit uiteraard ook mogelijk. U kunt de gehele dag gebruik maken van koffie, thee en fris/sap in de huiskamer.  


Kunnen uw naasten uw kleding niet voor u wassen? Dan kunt u gebruik maken van de diensten van de gecontracteerde wasserette of een door uzelf gekozen wasserette. Uw kamer wordt schoongehouden door de huishoudelijke dienst van Stichting Eykenburg.

 

Huisarts en apotheek


Tijdens uw eerstelijns verblijf behoudt u uw eigen huisarts. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan de Specialist Ouderengeneeskunde van Stichting Eykenburg tijdelijk de zorg overnemen. Dit wordt in overleg met u afgestemd. Heeft u uw medicatie in eigen beheer? Dan vinden er geen wijzigingen plaats betreft uw apotheek. Mocht u ondersteuning nodig hebben bij uw medicatie, dan vragen wij u (tijdelijk) over te stappen naar apotheek Bohemen waarmee wij samenwerken. Hier kunnen onze zorgmedewerkers u bij ondersteunen. 

 

Vergoeding Eerstelijns verblijf

Herstellen binnen de Eerstelijns verblijf wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. In het overzicht kunt u terugvinden of uw verzekeraar het Eerstelijns verblijf bij Stichting Eykenburg vergoedt.