Kwaliteit met zorg

Kwaliteitsverbetering van onze zorg- en dienstverlening is een continu proces. Daarbij is feedback van onze cliënten, het delen van ideeën en suggesties voor een betere zorg- en dienstverlening, van het grootste belang. Zij bepalen immers de kwaliteit van onze zorg en diensten.  

 

Stichting Eykenburg beschikt al geruime tijd over het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) dat staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Met het onafhankelijke HKZ-keurmerk tonen wij aan dat wij het grootste belang hechten aan kwaliteit van zorg en dat wij voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door cliënten, professionals en relevante stakeholders. Jaarlijks wordt Stichting Eykenburg getoetst aan de hand van het certificeringschema van het desbetreffende jaar. 


Het HKZ-keurmerk is van toepassing op het verlenen van langdurige en kortdurende verblijfszorg met en zonder behandeling, dagbesteding en dienstverlening. Tevens op het verlenen van extramurale zorg- en dienstverlening: persoonlijke verzorging, verpleging, hospicezorg, begeleiding en huishoudelijke verzorging.

Zorgkaart Nederland
Op initiatief van Zorgkaart Nederland is een cliënttevredenheidsmeting (intramuraal - op de twee locaties) gehouden. De waarderingen vertalen de tevredenheid en zijn terug te vinden op de website van Zorgkaart Nederland. Neemt u zorg of een van de diensten bij ons af? Dan zouden wij het op prijs stellen als u uw ervaringen deelt op Zorgkaart Nederland.

 

Kwaliteitskader
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is op 13 januari 2017 opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL) en per direct in werking getreden. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg en het biedt opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Het vormt tevens het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg. 

 

Hoe dit vormgegeven wordt bij Stichting Eykenburg leest u terug in het Strategisch Beleidsplan 2024-2026. In het Kwaliteitsverslag 2022 kunt u teruglezen wat de resultaten zijn naar aanleiding van het Strategisch Kwaliteitsplan 2022.  

 

 

Benieuwd naar de bevindingen van de Raad van Toezicht voor 2021? In de Verantwoording van de Raad Van Toezicht 2022 treft u deze aan.