Leefcirkels

Vrijheid om te bewegen en te beleven voor mensen met dementie.

Om aan de visie en missie van onze organisatie te voldoen en, belangrijker, aan de rechten en wensen van de bewoner heeft Stichting Eykenburg in 2019 het plan opgevat om op beide locaties leefcirkels in te richten. Hierin werd zij ondersteund doordat per januari 2020 de nieuwe Wet Zorg &
Dwang van kracht werd. Deze wet stuurt aan op meer beslissingsrecht voor de bewoner, eigen regie en een verruiming van vrijheid. De visie van de organisatie en de Wet Zorg en Dwang sluiten derhalve naadloos bij elkaar aan en zodoende zijn de plannen doorgezet en de inrichting van de leefcirkels een feit.

 Wat betekenen de leefcirkels voor de bewoners?

Het doel van de leefcirkels is dat de bewoners maximale vrijheid beleven waarbij zij niet gehinderd worden door gesloten deuren zodat zij kunnen gaan en staan waar zij willen. Dit is aantrekkelijk gemaakt doordat op de afdelingen en binnen de leefcirkels een prettige sfeer is ontstaan doordat er diverse prikkels zijn ingebouwd die uitnodigen tot het bekijken, beluisteren, bewegen, beleven etc. Voorbeelden hiervan zijn de tuin en het dakterras maar ook de gangen zijn opgevrolijkt met mooie herkenbare afbeeldingen, een bakkerswinkel (waar van tijd tot tijd lekkere versnaperingen te verkrijgen zijn) en een kookstudio waar bewoners onder begeleiding zelf iets te eten kunnen maken. Daarnaast kunnen de bewoners gebruik maken van de openbare ruimtes zoals het restaurant in Huize Eykenburg, de rookruimte op beide locaties, mooi ingerichte beleefruimtes in Het Zamen etc. Naast vrijheid van bewegen is ook het bewegen an sich van belang. Zo is bewegen goed voor de conditie van de bewoner waardoor hij wendbaarder blijft en hierdoor een kleinere kans heeft op vallen. 

Een ander aspect is dat de kans op ontmoeten en contacten met andere mensen groter is dan wanneer de bewoner alleen op de eigen afdeling blijft. Ook zal wanneer de beweegruimte groter is de beleefruimte toenemen. De sociale kring van de bewoner zal hierdoor uitgebreid kunnen worden. Dit alles uiteraard binnen de wensen en de mogelijkheden van de individuele bewoner. Het bieden van maximale vrijheid en veiligheid aan onze bewoners is echter niet voor elke bewoner hetzelfde. Wat voor de ene bewoner veilig is kan voor de andere bewoner niet veilig genoeg zijn. 

Met grote zorgvuldigheid wordt bij iedere bewoner apart geïnventariseerd en vastgelegd wat diens wensen en mogelijkheden zijn. Domotica wordt daar ingezet waar en bij wie het nodig is om de veiligheid te kunnen borgen. Het uitgangspunt hierbij is dat de domotica ondersteunend is aan de bewoner en niet leidend. De veiligheid van de bewoners staat in deze voorop waarbij de gebouwen waar nodig zijn aangepast om het hoogste veiligheidsniveau te garanderen.
Stichting Eykenburg staat voor een veilige, en waar nodig gecontroleerde bewegingsvrijheid voor haar bewoners, een veilige werkomgeving voor haar medewerkers en voor een veilig gevoel bij de mantelzorgers.