Informatie voor cliënten

Heeft u van uw huisarts een verwijzing gekregen naar het spreekuur van het Diagnostisch Centrum Het Zamen? Wij vertellen u graag wat u kunt verwachten van Het Zamen en wat wij van u verwachten.


Geheugenstoornissen; meerdere oorzaken mogelijk

Geheugenstoornissen kunnen komen door een depressie, acute verwardheid of dementie. Een geheugenstoornis kan zowel een psychische als een lichamelijke oorzaak hebben. Onderzoek is nodig om de juiste diagnose te kunnen stellen en om daarna een doeltreffende behandeling in te kunnen zetten.


Onderzoek, diagnose, indicatie

Het onderzoek neemt een dagdeel in beslag. Er volgt onder meer een lichamelijk en neurologisch onderzoek, een bloedonderzoek, een hartonderzoek en we maken eventuele röntgenfoto’s. De verpleging bespreekt met u in welke mate u er nog op uit trekt. Een familielid, uw partner of een andere persoon uit uw omgeving kan u helpen bij het verwoorden van uw klachten of situatie. Ook uw medicijngebruik wordt besproken.

In een vervolgafspraak wordt de uitslag van het onderzoek met u besproken. Dit gesprek duurt gemiddeld dertig tot maximaal zestig minuten. Ook heeft de specialist ouderengeneeskunde na afloop van de onderzoeken de diagnose vastgesteld en een indicatieadvies opgesteld. De arts die u verwezen heeft, krijgt (meestal nog dezelfde dag) een verslag van de bevindingen en het indicatieadvies. Als u daarvoor toestemming geeft, sturen we ook een kopie van dit verslag aan het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg.


Belangrijk: neem mee!

Het is belangrijk dat u voor het onderzoek het volgende meeneemt:

  • uw legitimatiebewijs en het kaartje van uw zorgverzekering
  • indien van toepassing: uw loophulpmiddel, (lees)bril, hoortoestel
  • uw medicijnpaspoort en alle medicijnen die u gebruikt of recent gebruikt hebt, inclusief de middelen die u bij de drogist of apotheek hebt gekocht.


Kortdurend verblijf

Als aanvullend onderzoek noodzakelijk blijkt, maakt de verpleegkundige met u een nieuwe afspraak. De reden voor een aanvullend onderzoek wordt met u besproken. Soms heeft het stellen van een diagnose meer tijd nodig. Dan biedt Het Zamen de mogelijkheid u voor observatie in het centrum op te nemen. De maximale opnameduur is 12 weken.
Indien geïndiceerd of gewenst kunnen wij u vervolgens in zorg opnemen. We kunnen ook bemiddelen als u een voorkeur heeft voor opname bij een andere zorgaanbieder.


Uw gegevens blijven vertrouwelijk

Als u zich aanmeldt in het Diagnostisch Centrum Het Zamen, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Deze gegevens bewaren we volgens de richtlijnen van de Wet op de privacy.
Meer informatie over de omgang met uw gegevens en andere rechten en plichten kunt u lezen in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’.
 

Het diagnostisch centrum Het Zamen is gevestigd aan de Esperantostraat 12.