Informatie voor professionals

Een team van deskundigen diagnosticeert bij complexe geheugenproblematiek en komt met een op maat gesneden advies en een behandelingstraject.

Diagnostisch Centrum Het Zamen biedt verschillende mogelijkheden:

  • Observatie;
  • (Gespecialiseerde) diagnostiek;
  • Preventie;
  • Vroegsignalering;
  • Behandeling, ook van bijzondere doelgroepen;
  • Verblijf van bijzondere doelgroepen;
  • Informatie;
  • Consultatie;
  • Advies en coaching;
  • Deskundigheidsbevordering/training.


Het Zamen werkt samen met ziekenhuizen, huisartsen, wijkverpleging en andere zorgaanbieders. Het adviseert huisartsen en ondersteunt ziekenhuizen en andere hulpverleners. Het centrum biedt duidelijkheid als ouderen kampen met een lichte tot matige cognitieve stoornis, inclusief gerelateerde somatische problematiek.

Merkt u dat uw cliënt (geheugen)klachten heeft en wilt u die laten onderzoeken? Dan kunt u uw cliënt doorverwijzen naar het spreekuur van Diagnostisch Centrum Het Zamen.