Historie

Huize Eykenburg kent een lange geschiedenis vol zorg. Het pand dateert uit 1929. Het heette toen Pension Eykenburg. In 1970 is het pand gemoderniseerd, waarna het in 1972 is overgedragen aan de daartoe opgerichte stichting tot Huisvesting, Verzorging en Verpleging van Bejaarden Eykenburg.

In 1978 werden er in de Perziklaan en Druivenstraat nieuwe vleugels bijgebouwd. Woningbouwvereniging Patrimonium nam de vleugel in de Perziklaan in 1996 over; daar zijn nu aanleunwoningen gevestigd.
Ruim 20 jaar na de eerste grootscheepse aanpak en uitbreiding van Huize Eykenburg werd het pand in 1997 opnieuw gerenoveerd om te blijven voldoen aan de eisen van de tijd. De nieuwe indeling, een combinatie van oude en nieuwe architectuur, vormt een opening naar de omliggende wijk.

In de hedendaagse opvatting van zorg blijven ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen om hun plek in de samenleving te behouden. Huize Eykenburg is daarom getransformeerd tot een woonzorg- en dienstencentrum met een buurtfunctie. Wat gebleven is, is de intieme kapel – waar nu ook iedereen gebruik van mag maken.