Nieuws
Zorg in uw eigen omgeving
Slider

Stichting Eykenburg organiseert vakantieactiviteiten voor cliënten en wijkbewoners

Stichting Eykenburg ontvangt een bijdrage van €3.000,- van het Oranjefonds, Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo om vakantieactiviteiten te organiseren voor haar cliënten en wijkbewoners.

Het gehele jaar door organiseert Stichting Eykenburg diverse activiteiten voor haar cliënten en wijkbewoners. Deze activiteiten dragen bij aan het onderlinge contact tussen onze cliënten en de wijkbewoners en de vermindering van eenzaamheid. Deze activiteiten worden georganiseerd op basis van de wensen en behoeften van de cliënten. Dit is in lijn met de missie: ‘Onze cliënten en onze medewerkers beleven elke dag als waardevol en betekenisvol.’ In de vakantieperiode groeit de vraag naar activiteiten en sociale contacten. Daarom stelt Stichting Eykenburg een zomerprogramma op van zes weken waarin diverse activiteiten worden georganiseerd voor zowel de cliënten als de wijkbewoners. In de agenda hieronder vindt u de centrale activiteiten terug. Wilt u deelnemen aan de centrale activiteiten? Neem dan contact op met de activiteitenbegeleiders van Het Zamen of Huize Eykenburg via 070 - 750 70 00.

 

Over de fondsen

Het Oranje Fonds, Stichting RCAOK en Fonds Sluyterman van Loo streven ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. De bijdrage is toegekend om ouderen samen een leuke vakantieperiode te laten beleven en zo eenzaamheid onder ouderen in deze periode te verminderen. Meer informatie over het Oranje Fonds en hoe u zelf iets kunt betekenen leest u terug op www.oranjefonds.nl/vrienden.

   

 

Over Stichting Eykenburg

Stichting Eykenburg is een zorgorganisatie die huisvesting, zorg en dienstverlening biedt aan ouderen met een zorgvraag in Den Haag. Wij leveren zorg in onze locaties, Huize Eykenburg en Het Zamen, maar ook in de wijken rondom deze locaties. Te denken valt hierbij aan thuiszorg, huishoudelijke hulp en casemanagement. Om onze cliënten ook in de thuissituaties goed te kunnen begeleiden vervullen wij ook graag de rol van ‘zorgmakelaar’, waarin wij naast het zelf leveren van zorg ook contacten leggen tussen partijen, cliënten ontzorgen, hen informeren over de mogelijkheden en wegwijs maken in de aan verandering onderhevige wet- en regelgeving. Onze goed opgeleide medewerkers kijken samen met u naar uw wensen en behoeften.

 

Agenda

Het Zamen:

Woensdag 19 juni 2019

Inloop vanaf 14.00 uur

Optreden Shanti Koor

Het restaurant

Woensdag 10 juli 2019

In de middag

Zomerse spellenmiddag

Bij mooi weer in de tuin, bij slecht weer in het Atrium

Woensdag 24 juli 2019

In de middag

Triviant middag

Het restaurant

Huize Eykenburg:

Donderdag 20 juni 2019

Inloop vanaf 14.00 uur

Optreden Shanti Koor

Het Restaurant

Donderdag 27 juni 2019

In de middag

Zomerse spellenmiddag

Bij mooi weer in de tuin, bij slecht weer in het restaurant

Donderdag 25 juli 2019

In de middag

Triviant middag

Het restaurant

Back to top