Juni-nummer staat volledig in het teken van ‘Vrijheid’.

In dit nummer waaraan een zeer groot aantal cliënten en collega’s meewerkten, besteden we aandacht aan ‘Vrijheid’ in verschillende facetten. 

 

 

 

 

 

In deze Vrijheids-special treft u onder andere de volgende artikelen aan: 

  • Tijdens een openhartig en emotioneel gesprek vertelden zij over de impact van Fronto Temporale Dementie op het leven van hun samen. U leest er alles over in de coverstory.
  • We besteden aandacht aan wat onze cliënten op de locaties verstaan onder vrijheid
  • Er is een interview met bestuurder Alex Reede over vrijheid en behoud van eigen regie
  • Teamleider Lydia en de heren Saktoe en Gerding gaan in op de keuzevrijheid in voeding
  • Manager Veiligheid & Onderhoud Marloes vertelt over vrijheid als uitgangspunt bij de realisatie van Leefcirkels
  • Er is een interview met Elisabeth Schrijvers, specialist ouderengeneeskunde Novicare, over de Wet zorg en dwang in de praktijk
  • De heer Uday en mevrouw Scheffer vertellen over hun zorgervaringen

 

En er is nog veel meer te ontdekken! Het magazine treft u hier aan.

Heel veel leesplezier gewenst.

Back to top