Nieuwe groep studenten start op praktijkleerafdelingen  

Op 22 augustus zijn op de praktijkleerafdeling (PLA) van Het Zamen en Huize Eykenburg 30 nieuwe studenten van het ROC Mondriaan gestart met hun stage. Op de PLA's zwaaien zij de scepter, uiteraard onder toeziend oog van de teamleiders, werkbegeleiders en praktijkopleiders. De studenten lopen 10, 20 of 40 weken stage afhankelijk van hun opleidingsniveau en leerjaar.

 

Teamleider Laura Richel (Pablo Picassostraat) en praktijkopleider Gerdien Blok begeleiden de 15 studenten op Het Zamen, praktijkbegeleider Wendy Vuijk en teamleider Shirley de Vet (Strandpaviljoen 2) doen dat voor Huize Eykenburg. 

 

Welkom allemaal!

Back to top