Stichting Eykenburg is een samenwerking met Woonzorg Nederland aangegaan

 

Zelfstandig wonen in Het Coornhert maar met de zorgmogelijkheden van Stichting Eykenburg op afroep

 

Stichting Eykenburg is een samenwerking aangegaan met Woonzorg Nederland en dan specifiek voor het in stadsdeel Moerwijk gelegen woon-zorgcomplex Het Coornhert. Deze samenwerking sluit goed aan op onze visie van wijkgericht werken. We willen namelijk in de toekomst graag ons zorggebied buiten Segbroek uitbreiden en onze naamsbekendheid vergroten.

 

In Het Coornhert kunnen 60-plussers zelfstandig wonen, maar met de zorgmogelijkheden van Stichting Eykenburg op afroep. De huidige en toekomstige bewoners kunnen namelijk gebruikmaken van de thuiszorgmogelijkheden of van de huishoudelijke ondersteuning. Tevens kunnen zij, maar ook buurtbewoners, aansluiten bij de door Stichting Eykenburg verzorgde welzijnsactiviteiten. Daarnaast willen we in de toekomst ook kijken of we onze zorg- en dienstverlening in de wijken rondom Het Coornhert kunnen  aanbieden. Ook dan kan gedacht worden aan het leveren van huishouding, ondersteuning en zorg en welzijn.  

 

Heeft u interesse in een woning of een zorgvraag, neem dan contact met ons op via 070 -750 73 80.

Back to top