Centrale Lichtjesfeest viering

Elk jaar staan een viertal feestdagen centraal om elkaars achtergrond en gebruiken beter te leren kennen. Eind oktober vierden we Diwali, één van de belangrijkste familiefeesten in het hindoeïsme. Het wordt altijd aan het eind van de herfst gevierd om het licht te verwelkomen in het leven. Het feest symboliseert de overwinning van het goede over het kwade. De godin Lakshmi, de godin van rijkdom, geluk en licht, wordt vereerd. Bij het licht van diya’s, kleigebakken (olie)lampjes, wordt er lekker gegeten, geeft men elkaar cadeautjes en worden spannende legenden vertelt.

 

Op beide locaties was er een diner georganiseerd voor de bewoners en hun contactpersonen. Om er voor te zorgen dat de diya's, lampjes, op tijd aangestoken konden worden werd iedereen begin middag verwacht in de restautrants van Het Zamen en Huize Eykenburg. Sunita Sewtahal, begeleider van de Hindoestaanse dagbesteding ontving samen met transferconsulente Chama Bishesar de gasten op Het Zamen. 

 

 Alvorens er begonnen kon worden met de gezamenlijke maaltijd legde onze cliënt mevrouw Bishesar-Dharamsing samen met Chama de betekenis van het lichtjesfeest uit en vertelden zij over de verschillende rituelen. Ook in het restaurant van Huize Eykenburg werd er samen met de cliënten en contactpersonen stil gestaan bij dit voor Hindoestanen zeer belangrijke of misschien wel belangrijkste feest. Na een welkomstwoord verzorgd door Brigitte van Holsteijn en nadat de diya's waren ontstoken op beide locaties konden de bewoners en gasten genieten het traditionele veganistische diner.

 

Sunita: ‘Ik vier Diwali om het licht te verwelkomen in mijn leven voor succes, gelukzaligheid en hoop. Ik zorg ervoor dat ik rein ben. Zuiverheid en reinheid zijn twee belangrijke aspecten van de godin Lakshmi. De week voor Diwali ben ik vegetarisch en maak ik mijn huis grondig schoon. Op de dag zelf maak ik zoetigheden en lekkere hapjes en steken wij, voor het donker wordt, diya’s aan om ons huis te verlichten.’

Back to top