In gesprek met bestuurder Alex Reede over de betekenis van vrijheid

 

Dit kwartaal besteden we extra aandacht aan het thema ‘Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbevordering’. Of met andere woorden: vrijheid! Vrijheid is een van de pijlers van onze grondwet en een van de kernwaarden van onze organisatie. Zowel voor de cliënt, waarbij een ieder zijn leven kan leiden zoals hij/zij dat wil, als voor onze medewerkers waarbij we iedereen de mogelijkheid geven zelf invulling te geven aan de rol die zij vervullen binnen onze organisatie. Tijd voor een interview met bestuurder Alex Reede over de betekenis van vrijheid bij Stichting Eykenburg.

“Vrijheid zou voor iedereen, cliënt en medewerker, vanzelfsprekend moeten zijn. Natuurlijk is het verpleeghuis geen wereld op zich, maar we maken onderdeel uit van de maatschappij. De vrijheden die we daar ervaren, staan ook hier centraal. Wat vrijheid voor een ieder is, is vaak lastig te definiëren. Je ervaart vrijheid gebaseerd op ervaringen, je gevoel. Het begint dus bij jezelf. Wat voor jou belangrijk is en dat kan weer per persoon verschillen. Maar wat wij willen is dat mensen zo comfortabel mogelijk ouder worden en dat hun leven waardevol en betekenisvol is.”

 

Persoonsgerichte zorg

Alex Reede vervolgt: “Vrijheid binnen Stichting Eykenburg vertaalt zich onder andere naar onze persoonsgerichte zorgfilosofie. We willen onze cliënten zo goed mogelijk kennen, ook vanuit de thuissituatie. De mantelzorger en de familie kan hierin een belangrijke rol vervullen. Door naar al die aspecten te kijken en daar naar te handelen, geven we onze cliënten de vrijheid om te zijn wie ze zijn. Dat zit hem in de grote, maar vaak ook juist in de kleine dingen.

 

Belangrijk is dat we daarbij uitgaan van de wensen van de persoon. De ‘eigen regie’, zoals we dat noemen, staat centraal bij de cliënten. Wat voor de een belangrijk is, hoeft niet belangrijk te zijn voor de ander. Het is daarom van belang dat we niet te snel ‘invullen’ of werken vanuit onze eigen mindset, maar dat we elkaar juist de ruimte geven. Kijken naast handelen, vragen naast uitvoeren en vooral te zien hoe iemand reageert.

 

Claude Monet

Ook bij de realisatie van ons hospice zijn we uit gegaan van de eigen regie gedachte voor onze cliënten en het geven van vrijheid om wensen te kunnen realiseren. We hebben daarom gekozen voor het  bouwen van volledige appartementen, zodat mensen met verschillende achtergronden er tegelijk kunnen verblijven. Zo kan een ieder voor zich op zijn manier zich voorbereiden op het naderende afscheid. Of je daarbij gebruik wilt maken van de gemeenschappelijke huiskamer, je eigen eten wilt laten bezorgen of iets anders? Het kan allemaal. Ook zijn er tweepersoonsbedden beschikbaar. Het gemeenschappelijk doorbrengen van de laatste fase in je leven is ontzettend belangrijk.”

 

Partnerafdeling Arkeneel

“Stichting Eykenburg is een kleinschalige organisatie en we zijn er voor iedereen, benadrukt Alex Reede. “Met de bouw van onze nieuwe partnerafdeling hebben we daar opnieuw invulling aangegeven. Alle partners, ongeachte type relatie, waarvan tenminste één van de twee een verpleeghuisindicatie heeft kunnen zich aanmelden voor deze fraaie woningen. De maatschappij verandert qua ‘gezinssamenstellingen’ en wij wilden daar graag gehoor aan geven.

 

Ja, tenzij…

Ook bij onze visie Leefcirkels draait het om vrijheid. We willen daarmee letterlijk onze cliënten van pg- (psychogeriatrische) afdelingen meer bewegingsruimte geven. Dat is maatwerk waarbij naar iedere cliënt afzonderlijk wordt gekeken en waarbij het ‘ja, tenzij…’ principe geldt. Je kan je vrij door de locaties verplaatsen, deuren gaan voor je open, tenzij er een gevaar voor iemand specifiek dreigt. Door het creëren van Leefcirkels kan de cliënt zich zelfstandig verplaatsen door het gebouw: een bezoekje aan de tuin, een kopje koffie in het restaurant, eten op een andere afdeling of naar de kookstudio. Het kan straks allemaal,” zegt Alex Reede enthousiast! “De testfase is bijna afgerond en de ervaringen van cliënten en medewerkers, want van hun vergt het ook een andere denkwijze, zijn positief.”

 

Fixatievrije instelling

“De Wet zorg en dwang (Wzd) haakt hier ook op aan. Cliënten niet beperken of dwang opleggen, maar mensen juist hun vrijheid laten behouden opdat ze kunnen doen, wat ze gewend zijn, daar draait het om. Eigenlijk sluit deze wet al heel goed aan bij het handelen van onze zorgmedewerkers, dankzij onze persoonsgerichte zorgfilosofie en éigen regie centraal’ gedachtegoed. We kijken dus naar de wensen van de cliënten in deze Wzd-maatschappij en vertalen dat in afspraken waarbij zij zich prettig en vrij voelen.

 

Wat ook helpt bij de implementatie van de Wzd-filosofie is dat we al jaren een fixatievrije zorginstelling zijn. Dat wil zeggen dat we de beste mogelijke zorg willen verlenen op het gebied van vrijheid en veiligheid voor mensen met dementie. Dus geen beperkingen opleggen, zoals het vastbinden van handen aan een lepel, maar kijken naar de mogelijkheden en alternatieven voor onze cliënten. We hebben als enige zorginstelling in Den Haag het label ‘fixatievrije zorginstelling’ met 3 sterren! En daar ben ik heel trots op. Het is de hoogste waardering en geeft aan dat niet de kwaliteit van de handelingen centraal staat, maar juist de kwaliteit van de bejegeningen.”

 

Blijven slapen

Ook op andere vlakken wordt duidelijk dat vrijheid een vast gegeven is binnen Stichting Eykenburg en dat de organisatie een afspiegeling is van de maatschappij. Onze locaties zijn 24/7 open voor bezoek. We vragen uiteraard wel het leef- en slaapritme van onze cliënten te respecteren, maar je kan je bezoek dus vrij plannen. Seksualiteit is wellicht een beladen onderwerp, maar ook daar staan we in principe open tegenover. Tenminste, zolang het recht op privacy van de andere cliënten wordt gerespecteerd. En verder bieden we, wat veel mensen niet weten, de mogelijkheid om te blijven overnachten. Het is mooi dat we die behoefte voor zowel cliënt als zijn/haar naaste kunnen invullen, besluit Alex Reede.”

Back to top