Over ons
Over ons
Zorg in uw eigen omgeving

Stichting tot huisvesting, verzorging en verpleging van ouderen Eykenburg

Stichting tot huisvesting, verzorging en verpleging van ouderen Eykenburg is een professionele organisatie voor ouderenzorg in Den Haag. Het is een kleinschalige organisatie zonder winstoogmerk dat een groot aanbod aan zorg aanbiedt. Het hoofddoel is om de best passende zorg- en dienstverlening te bieden die aansluit op de (reële) wensen en behoeften van de cliënt en diens naasten. Onder best passende zorg wordt verstaan dat cliënten het leven leiden dat zij willen en wat als waardevol en betekenisvol wordt ervaren.

  

Gesprekken worden gevoerd op basis van gelijkwaardigheid en onze cliënten voelen zich veilig en gerespecteerd binnen onze twee locaties Huize Eykenburg en Het Zamen. Tenslotte ervaren zij deskundige ondersteuning op een manier waardoor zij hun waardigheid behouden. Stichting Eykenburg werkt volgens de Zorgbrede Governancecode die voor haar branche geldt, beschikt over het keurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) en voldoet aan alle (vigerende) wet- en regelgeving ten aanzien van het zijn van een ‘zorgaanbieder’.

 

Algemene gegevens

ANBI
Stichting tot huisvesting, verzorging en verpleging van ouderen Eykenburg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

 

RSIN-nummer
28.74.2462

 

Kamer van Koophandel nummer
41149967

 

Bestuur
Drs A. Reede, bestuurder

 

Beloningsbeleid

Bestuurder
De beloning van de bestuurder van Stichting tot huisvesting, verzorging en verpleging van ouderen Eykenburg vindt plaats conform WNT.  De bezoldiging van de bestuurder, drs A. Reede, is gebaseerd op Wet Normering Topinkomens.

 

Medewerkers
Het beloningsbeleid voor personeel van Stichting tot huisvesting, verzorging en verpleging van ouderen Eykenburg is gebaseerd op de CAO VVT (Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg).

 

Raad van Toezicht
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van Stichting tot huisvesting, verzorging en verpleging van ouderen Eykenburg is conform WNT. De raad bestaat uit vier leden:

De heer ir. M.A. de Booij (voorzitter)
De heer A. van Egmond
De heer J.H.R. van Langerak LL.M.
De heer O. van den Brink 

 

De visie van de Raad van Toezicht treft u hier aan. 

 

Strategisch kwaliteitsplan & financiën
De jaarplannen staan beschreven in het Strategisch Kwaliteitsplan 2023. In het Kwaliteitsverslag 2022 kunt u teruglezen wat de resultaten zijn naar aanleiding van het Strategisch Kwaliteitsplan 2022. Voor de jaarrekening 2022 klik hier.  

 

Stichting Eykenburg voldoet aan de publicatieplicht van de Belastingdienst. Klik hier voor meer informatie. 

   

Contactgegevens
Stichting Eykenburg
Kruisbessenstraat 12
2564 VD  Den Haag
Tel.: 070 – 750 70 00
www.eykenburg.nl

Back to top