Stichting Eykenburg is een fixatievrije zorginstelling.

Wij zetten ons er voor in dat onze bewoners zo gezond en fit mogelijk blijven. Daarom stimuleren wij dat zij waar mogelijk in beweging blijven en zichzelf kunnen redden. Met vrijheidsbeperking en gedragsbeïnvloedende medicijnen zijn wij zeer terughoudend. Als er voor de veiligheid van bewoners hulpmiddelen nodig zijn, dan kiezen wij voor hulpmiddelen die de bewegingsvrijheid zo weinig mogelijk aantasten.

Beweging en bewegingsvrijheid realiseren we door gezamenlijke inspanning, daarvoor doen wij ook een beroep op de naasten van onze cliënten. Wij gebruiken bij kwetsbare mensen geen onrustbanden, verpleegdekens en spanlakens.
Mochten wij in een zeer uitzonderlijk geval voor een cliënt geen goede oplossing - zonder fixatie - vinden, dan schakelen wij daarvoor externe deskundigen in, zoals het Centrum voor Consultatie en Expertise.


Voor Stichting Eykenburg geldt:

  • Bij cliënten met een dementie of delier gebruiken wij geen fixatiemiddelen zoals onrustbanden, stoelgordels, verpleegdekens en spanlakens.
  • Mochten wij onverhoopt in een zeer uitzonderlijke situatie voor een cliënt geen goede oplossing zonder fixatie vinden, dan worden deskundigen geconsulteerd die niet bij de dagelijkse zorg voor de cliënt betrokken zijn.


Openbaar register

Stichting Eykenburg is opgenomen in het openbare Register Fixatievrije Zorginstellingen op de website van Innovatiekring Dementie.