Kosten van verblijf en zorg

 

Betalingen en vergoedingen

Voor uw verblijf binnen Stichting Eykenburg betaalt u een wettelijk verplichte eigen bijdrage.
Deze eigen bijdrage wordt vastgesteld op basis van uw inkomen, vermogen, indicatie en persoonlijke situatie. Om de hoogte van uw eigen bijdrage inzichtelijk te maken verwijzen wij u graag door naar de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Middels een simpel rekenprogramma ziet u al snel waar u ongeveer op kunt rekenen.

Klik hier voor de website van het CAK

 

Wet langdurige zorg (Wlz)

Voor uw verblijf bij Stichting Eykenburg heeft u een indicatie nodig vanuit de Wet langdurige zorg. Met deze indicatie worden de woon- en zorgkosten vanuit deze wet vergoed. Voor meer informatie over de Wet langdurige zorg verwijzen wij u graag naar de website van het Zorginstituut Nederland.
Wij begrijpen dat deze materie soms best lastig kan zijn. Neemt u dan ook gerust contact met ons op wanneer u hulp nodig heeft bij het aanvragen van een indicatie.

Klik hier voor de website van Zorginstituut Nederland

 

Aanvullende diensten

Op onze beide locaties kunt u gebruik maken van diverse aanvullende diensten waaronder:de kapper, de pedicure.  Voor deze aanvullende diensten betaalt u zelf de kosten.

De diensten kennen een niet verplichtend karakter en u heeft zelf dan ook de keuze of u er gebruik van wenst te maken of niet.

 

Klik hier voor de tarieven van Stichting Eykenburg 2018