Kwaliteit met zorg

Kwaliteitsverbetering van onze zorg- en dienstverlening is een continu proces. Daarbij is feedback van onze cliënten van het grootste belang. Zij bepalen immers de kwaliteit van onze zorg en diensten. Zij kunnen ideeën en suggesties voor een betere zorg- en dienstverlening melden.

Jaarlijks wordt het kwaliteitsmanagementsysteem van Stichting Eykenburg geëvalueerd door Lloyd's Register Quality Assurance. Ook in 2016 is het systeem goegekeurd volgens de normen, vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen voor de Zorgsector en vastgelegd in het HKZ-certificatieschema Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (2010). Waarmee tevens wordt voldaan aan de clausules van de ISO 9001 : 2008.

Het kwaliteitsmanagmeentsysteem is van toepassing op: Het verlenen van langdurige en kortdurende verblijfszorg met en zonder behandeling, dagbesteding en dienstverlening. Het verlenen van extramurale zorg- en dienstverlening: persoonlijke verzorging, verpleging, hospicezorg, begeleiding en huishoudelijke verzorging.


Zorgkaart Nederland

Op initiatief van Zorgkaart Nederland is onlangs een eerste clienttevredenheidsmeting (intamuraal) gehouden. De waarderingen blijken naar tevredenheid en zijn terug te vinden op de website van Zorgkaart Nederland.

CQi-score

Klik hier om onze CQi-score in te kijken.

Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is op 13 januari 2017 opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL) en per direct in werking getreden. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg en het biedt opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Het vormt tevens het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg.

In het Kwaliteitskader wordt aangegeven aan welke opdrachten per 1 juli 2017 moet zijn voldaan.
Klik hier voor het Kwaliteitsplan van Stichting Eykenburg.