Onze visie

Hoe we doen wat we doen

Onze visie bepaalt hoe wij onze zorg en dienstverlening organiseren, hoe wij tegen zorg aankijken. Het komt in het kort neer op: uw zorg is onze zorg, ons huis is uw thuis.

Invloed

De optimale zelfstandigheid en keuzevrijheid voor onze bewoners zijn van invloed op de manier waarop wij zorg bieden. Het stimuleert ons om professionele oplossingen te vinden voor de fysieke en mentale behoeften van onze cliënten. Het maakt ook dat iedereen bij ons welkom is. De cliënt staat centraal in ons denken en doen, Geloofsovertuiging doet er niet toe. Wij zijn ook een fixatievrije instelling; vastbinden is voor ons geen vorm van professionele zorg waarmee wij onze bewoners de optimale zelfstandigheid of keuzevrijheid bieden. Daarnaast staan we open voor seksuele dienstverlening voor onze bewoners. Als een bewoner ervoor kiest om naar een levenseinde toe te werken, of om niet gereanimeerd te worden bij bijvoorbeeld een hartstilstand of een andere levensbedreigende situatie, respecteren wij deze keuze en werken wij daaraan mee – uiteraard binnen de grenzen van de wettelijke mogelijkheden.

Houvast

Onze missie geeft onze manier van werken houvast en leidt ertoe dat we:

  • klantgericht werken;
  • voor continuïteit in onze dienstverlening zorgen;
  • continu bezig zijn om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren;
  • doelmatig te werken om zo de zorg voor onze bewoners en cliënten zo goedkoop mogelijk te houden;
  • innovatieve mogelijkheden en toepassingen te benutten;
  • samenwerken met anderen.

Wij beschouwen ons als een zeer wezenlijk onderdeel van de ‘zorgpuzzel’ in Den Haag. De kracht en de essentie van ‘zorgpuzzel’ Den Haag komen alleen in gezamenlijkheid tot uitdrukking. Daarom zoeken wij naar samenwerking, vooral met organisaties die vanuit hun eigen expertise de leefkwaliteit van onze cliënten kunnen verbeteren.

Gezien en gewaardeerd

Voor ons is deze manier van werken vanzelfsprekend. We vinden het normaal dat we onze cliënten optimale zelfstandigheid en keuzevrijheid bieden. Waar we trots op zijn, is dat onze werkwijze gezien en gewaardeerd wordt met onder meer 3 sterren vanuit het landelijke keurmerk Gastvrijheid in de Zorg, en met het Waarborgzegel Fixatievrije instelling.

‘Bij wie kan ik terecht voor de zorg die ik nodig heb om zelfstandig te kunnen blijven wonen?’ Of ‘Bij wie kan ik terecht als ik niet meer zelfstandig kan blijven wonen? Maar graag wel zo zelfstandig mogelijk, zodat ik zoveel mogelijk zelf kan kiezen hoe ik mijn leven verder leid.’ Wij willen dat mensen die zichzelf deze vragen stellen, aan óns denken. Daarmee denken ze vooral aan zichzelf – aan ouder worden met optimale zelfstandigheid en keuzevrijheid.

Visie op toezicht Raad van Toezicht Stichting Eykenburg

Benieuwd naar de visie op toezicht van de Raad van Toezicht van Stichting Eykenburg? Lees de gehele visie hier.

Mantelzorgbeleid

Klik hier om alles te weten te komen over ons mantelzorgbeleid.