Over ons
Over ons
Zorg in uw eigen omgeving

Over Stichting Eykenburg

Stichting Eykenburg is een professionele organisatie voor ouderenzorg in Den Haag. Wij hebben twee locaties in stadsdeel Segbroek, voor mensen die niet langer thuis kunnen wonen. Daarnaast bieden wij diensten, zoals ondersteuning en zorg aan huis in de aangrenzende stadsdelen zoals Escamp, Loosduinen en Centrum. Huishoudelijke verzorging bieden wij in heel Den Haag. Wij zijn een kleinschalige organisatie met een groot aanbod aan zorg. Door onze flexibiliteit en lef kunnen wij inspelen op veranderingen, maar durven wij het ook aan om gerichte initiatieven te ontwikkelen, met en voor onze cliënten.

 

Missie

Onze missie is persoonsgericht:Onze cliënten en onze medewerkers beleven elke dag als waardevol en betekenisvol’.


De wensen van de cliënten vormen het uitgangspunt van ons handelen. Door goed te luisteren krijgen we meer oog voor wat u echt belangrijk vindt en wat uw beleving is. Op deze manier bouwen wij samen met u en uw naasten aan de best passende zorg- en dienstverlening en vertalen wij deze wensen in een persoonlijk zorgplan. Indien wij niet kunnen voldoen aan uw wensen en behoeften, treden wij op als ‘zorgmakelaar’ en zoeken wij de verbinding tussen onze expertise en die van onze samenwerkingspartners. Hierdoor kunnen wij u altijd de best passende ondersteuning en begeleiding bieden.   

 

Stichting Eykenburg is een thuis voor iedereen, ongeacht afkomst, religie of geaardheid. Wederzijds respect voor elkaar is daarin vanzelfsprekend. Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen zijn of haar feest- en gedenkdagen kan vieren, zowel op de afdelingen als op de locatie. Hierdoor kan niet alleen iedereen zichzelf zijn, maar leert men elkaars gebruiken ook beter kennen.  

 

Goed werkgeverschap 

Onze medewerkers zijn erg belangrijk voor ons. Daarom staan wij voor goed werkgeverschap. Het is belangrijk dat het werk van iedereen zinvol en waardevol is, het voldoening geeft en het de medewerkers trots maakt. Als vakkundige en gedreven professionals zoeken wij steeds naar verbeteringen en nieuwe mogelijkheden, anticiperend of inspelend op de veranderende omstandigheden. Dit biedt onze medewerkers de mogelijkheid tot bijscholing en specialisatie binnen hun vakgebied. Dankzij onze kleinschaligheid heb je als medewerker nauw contact met de cliënten en krijg je de kans om creatief te zijn en jezelf te ontwikkelen. Je krijgt de kans om mee te denken en te doen en je voelt je hierdoor gehoord. Je bent een professional en weet wat je doet en welk gedrag, competenties en bejegening hierbij horen. Hierdoor kan je echt een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van onze cliënten en ervaar je jouw werk als betekenisvol. 

 

Fixatievrije instelling

Sinds 2011 voert Stichting Eykenburg een non-fixatiebeleid, hiermee vooruitlopend op de huidige Wet Zorg en Dwang (Wzd) die stelt dat onvrijwillige zorg, daar waar het kan, dient te worden voorkomen. Het beleid van Stichting Eykenburg is er op gericht om de accommodaties en de persoonsgerichte zorg- en dienstverlening zo in te richten, dat cliënten elke dag als waardevol en betekenisvol kunnen beleven. Om de cliënten zoveel mogelijk belevings- en bewegingsruimte te bieden, zijn er op de locaties leefcirkels gerealiseerd. Hiermee komt tot uiting dat Stichting Eykenburg het belangrijk vindt dat haar cliënten een zo groot mogelijk gevoel van vrijheid beleven, zowel fysiek als mentaal.

 

Visie Raad van Toezicht 

Benieuwd naar de visie op toezicht van de Raad van Toezicht? Lees deze hier.

 

                   

Back to top