Over ons
Zorg in uw eigen omgeving
Slider

Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg

Om het welzijn van de cliënten van Huize Eykenburg en Het Zamen te bevorderen in de ruimste zin van het woord, is ‘Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg’ opgezet. Deze stichting geeft financiële hulp aan Stichting Eykenburg voor investeringen die ten goede komen aan de cliënten die niet vergoed worden vanuit het reguliere budget. De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door giften, erfstelling, legaten en andere baten.

 

De manier waarop het geld wordt geworven is in de vorm van een donateurschap. Men heeft de keuze om maandelijks of jaarlijks een donatie over te maken naar de stichting. Eenmalige giften zijn ook van harte welkom.
Degenen die donateur worden van de stichting, worden ook uitgenodigd voor georganiseerde activiteiten, zoals een uitstapje of een optreden. Op deze manier ziet men ook waar het geld aan besteed wordt. Tevens ontvangen de donateurs het kwartaal magazine InfoKruispunt van Stichting Eykenburg. Draagt u de cliënten van Stichting Eykenburg een warm hart toe in de vorm van een donatie? Dan kunt u uw donatie overmaken naar NL 55 ABNA 0240093097 t.n.v. De Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg.

 

De stichting is een Algemeen Nu Beogende Instelling (ANBI), waardoor het fiscaal aantrekkelijk is om een donatie te doen. U vindt de machtigingskaarten op beide locaties op het folder rek, maar u kunt deze ook hier downloaden.

 

Namens de cliënten van Huize Eykenburg en Het Zamen dank voor uw donatie!

 

Bestuur

Het beheer van het vermogen van de Stichting 'Vrienden van Stichting Eykenburg' is in handen van het bestuur. Dit bestuur zet zich belangeloos in voor de stichting. Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter
Mevrouw C. van Zijl

Penningmeester
Mevrouw R. Schurman

Secretaris
De heer drs. A. Reede

 

Contactgegevens

U kunt de Stichting 'Vrienden van Stichting Eykenburg' bereiken per post:
Stichting 'Vrienden van Stichting Eykenburg'
p/a Postbus 64627
2506 CA Den Haag

Back to top