Stichting 'Vrienden van Stichting Eykenburg' is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor is het fiscaal aantrekkelijk om donateur te worden van onze Stichting of om eenmalig een gift te doen.

Bedrijfsplan Stichting ‘Vrienden van Stichting Eykenburg’

Stichting Eykenburg is uitgegroeid tot een stichting met woonzorgcentra, te weten Huize Eykenburg en Het Zamen. De woonzorgcentra bestaan uit verpleeghuis-, verzorgingshuisplaatsen en een hospice. Daarnaast biedt Stichting Eykenburg thuiszorg diensten en producten aan in de stadsdelen Segbroek en Centrum.

Stichting Eykenburg ontvangt regelmatig van cliënten het verzoek om een gift te willen doen, als uiting van waardering voor de geleverde zorg. De opzet is dat deze giften weer ten goede komen aan onze cliënten. Om deze reden is de Stichting 'Vrienden van Stichting Eykenburg' in het leven geroepen. Deze Stichting wil met de ontvangen donaties graag iets extra’ s doen voor de cliënten. Bijvoorbeeld een extra uitstapje bekostigen voor bewoners van de locaties of een extra optreden verzorgen van een artiest.
Het kan ook zijn dat er een grote investering nodig is in materiaal voor activiteiten. Ook dan is de Stichting ‘Vrienden van Stichting Eykenburg’ graag bereid om een bijdrage te leveren.

De manier waarop het geld wordt geworven is in de vorm van een donateurschap. Men heeft de keuze om maandelijks of jaarlijks een donatie over te maken naar de stichting. Eenmalige giften zijn ook van harte welkom.
Degenen die donateur worden van de stichting, worden ook uitgenodigd voor georganiseerde activiteiten, zoals een uitstapje of een optreden. Op deze manier ziet men ook waar het geld aan besteed wordt. Tevens ontvangen de donateurs het kwartaal magazine van Stichting Eykenburg.

Bestuur

Het beheer van het vermogen van de Stichting 'Vrienden van Stichting Eykenburg' is in handen van het bestuur. Dit bestuur zet zich belangeloos in voor de stichting. Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter
Mevrouw C. van Zijl

Penningmeester
Mevrouw R. Schurman

Secretaris
De heer A. Reede

Contactgegevens

U kunt de Stichting 'Vrienden van Stichting Eykenburg' bereiken per post:
Stichting 'Vrienden van Stichting Eykenburg'
p/a Postbus 64627
2506 CA Den Haag

U kunt ook onderstaand contactformulier invullen.

Contactformulier Stichting 'Vrienden van Stichting Eykenburg'
Naam*
Telefoonnummer
E-mailadres*
Vraag*