Over ons
Over ons
Zorg in uw eigen omgeving

Wet zorg en dwang 

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Deze wet geldt alleen als de zorg wordt gegeven door professionals van een zorgorganisatie en niet als de zorg wordt gegeven door naasten of mantelzorgers. De wet regelt de rechten van mensen met een psychogeriatrische aandoening (dementie), die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling wonen of zelfstandig thuis wonen. De Wet zorg en dwang helpt bij de zorgvuldige afweging van mogelijkheden om de bewegingsvrijheid van deze cliënten zo groot mogelijk te houden.

 

Vrijheid en de Wet zorg en dwang

Iedereen heeft recht op vrijheid. Dit recht is vastgelegd in de Nederlandse grondwet en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Mensen hebben de vrijheid om hun mening te geven, zich vrij te bewegen en om hun eigen leven in te richten. Leven in vrijheid is normaal voor iedereen, ook als je een psychogeriatrische aandoening hebt.

 

Wat regelt de Wet zorg en dwang binnen de zorgorganisatie?

De Wet zorg en dwang zorgt ervoor dat iedereen zorg ontvangt waar hij of zij het mee eens is. Alleen als het echt niet anders kan, krijgt men onvrijwillige zorg om ernstig nadeel te voorkomen voor henzelf of de omgeving. De Wet zorg en dwang regelt de rechten van cliënten die onvrijwillige zorg krijgen en draagt zorg voor de invulling van deze zorg. 

  

Wat is onvrijwillige zorg?

In het zorgplan staan afspraken over de te leveren zorg en ondersteuning. Soms is het in het belang van de cliënt noodzakelijk dat er zorg geboden wordt waarmee de cliënt en/of diens naasten niet instemt. Dit heet onvrijwillige zorg. Voorbeelden hiervan zijn bepaalde medicijnen innemen, de kamer laten controleren op gevaarlijke voorwerpen of niet naar buiten mogen zonder begeleiding. Onvrijwillige zorg mag alleen gegeven worden als er sprake is van (dreigend) ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. En wanneer er geen minder ingrijpend alternatief kan worden gevonden

 

Waar geldt de Wet zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang geldt overal waar de cliënten met de psychogeriatrische aandoening onvrijwillige zorg ontvangt van een professional:

  • In de thuissituatie
  • In de locatie van de zorgorganisatie waar de cliënt woont, tijdelijk verblijft of revalideert
  • In een dagverzorgingslocatie
  • In een logeeropvang of kleinschalige wooninitiatieven  

 

Cliëntvertrouwenspersoon Wzd

De cliënt en zijn/haar familie heeft recht op ondersteuning bij vragen of klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntvertrouwenspersoon is er voor de cliënt en zijn/haar familie.

ZorgStem
Tel.: 088 - 678 10 00
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Back to top