Over Stichting Eykenburg

Stichting Eykenburg is een professionele zorgorganisatie in Den Haag. Wij hebben twee locaties in stadsdeel Segbroek voor mensen die niet langer thuis kunnen wonen. Daarnaast bieden wij ook diensten, zoals ondersteuning en zorg aan huis in de buurt van deze twee locaties en huishoudelijke verzorging in heel Den Haag. Ook bieden wij het Volledig Pakket Thuis op onze locatie Het Coornhert. Wij zijn een kleinschalige organisatie met een groot aanbod aan zorg. Door onze flexibiliteit en lef kunnen wij inspelen op veranderingen, maar durven wij het ook aan om gerichte initiatieven te ontwikkelen, met en voor onze bewoners en cliënten.  

 

Missie

Onze missie is persoonsgericht: ‘Onze cliënten en onze medewerkers beleven elke dag als waardevol en betekenisvol’.


De wensen van de bewoners en cliënten vormen het uitgangspunt van ons handelen. Door goed te luisteren krijgen we meer oog voor wat u echt belangrijk vindt en wat uw beleving is. Op deze manier bouwen wij samen met u en uw naasten aan de best passende zorg- en dienstverlening en vertalen wij deze wensen naar een persoonlijk zorgplan. Wanneer wij niet zelf kunnen voldoen aan uw wensen en behoeften, treden wij op als ‘zorgmakelaar’ en zoeken wij de verbinding tussen onze expertise en die van onze samenwerkingspartners. Hierdoor kunnen wij u altijd de best passende ondersteuning en begeleiding bieden.   

Stichting Eykenburg is een thuis voor iedereen, ongeacht afkomst, religie of geaardheid. Wederzijds respect voor elkaar is daarin vanzelfsprekend. Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen zijn of haar feest- en gedenkdagen kan vieren, zowel op de afdelingen als op de locatie. Hierdoor kan niet alleen iedereen zichzelf zijn, maar leert men elkaars gebruiken ook beter kennen.  

 

Fixatievrije instelling

Sinds 2011 voert Stichting Eykenburg een non-fixatiebeleid, hiermee vooruitlopend op de huidige Wet Zorg en Dwang (Wzd) die stelt dat onvrijwillige zorg, daar waar het kan, dient te worden voorkomen. Het beleid van Stichting Eykenburg is er op gericht om de accommodaties en de persoonsgerichte zorg- en dienstverlening zo in te richten, dat bewoners elke dag als waardevol en betekenisvol kunnen beleven. Om bewoners zoveel mogelijk belevings- en bewegingsruimte te bieden, zijn er op de locaties leefcirkels gerealiseerd. Hiermee komt tot uiting dat Stichting Eykenburg het belangrijk vindt dat haar bewoners een zo ruim mogelijk gevoel van vrijheid beleven, zowel fysiek als mentaal.

 

Goed werkgeverschap

Onze medewerkers zijn erg belangrijk voor ons. Daarom staan wij voor goed werkgeverschap. Het is belangrijk dat het werk van iedereen zinvol en waardevol is, dat het voldoening geeft en dat het de medewerkers trots maakt. Als vakkundige en gedreven professionals zoeken wij steeds naar verbeteringen en nieuwe mogelijkheden, anticiperend of inspelend op de veranderende omstandigheden. Dit biedt onze medewerkers de mogelijkheid tot bijscholing en specialisatie binnen hun vakgebied. Dankzij onze kleinschaligheid heb je als medewerker nauw contact met de bewoners en cliënten en krijg je de kans om creatief te zijn en jezelf te ontwikkelen. Je krijgt de kans om mee te denken en te doen en je voelt je hierdoor gehoord. Je bent een professional en weet wat je doet en welk gedrag, competenties en bejegening hierbij horen. Hierdoor kun je echt een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van onze bewoners en cliënten en ervaar je jouw werk als betekenisvol. 

 

Visie Raad van Toezicht 
Benieuwd naar de visie op toezicht van de Raad van Toezicht? Lees deze hier.

Ons dienstenaanbod