Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Zorgvuldig met uw gegevens

Als u van de diensten van Stichting Eykenburg gebruikmaakt, noteren medewerkers meestal een aantal persoonlijke gegevens. Dat doen zij om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.
Wij beseffen dat uw gegevens privacygevoelig zijn. Daarom gaan wij daar zorgvuldig mee om. We hebben de belangrijkste vragen en antwoorden over privacy bij Stichting Eykenburg voor u op een rij gezet.

 

Welke gegevens noteren medewerkers?

Waarschijnlijk voert u als cliënt van Stichting Eykenburg af en toe gesprekken met een medewerker. De medewerker noteert gegevens uit zo'n gesprek en bewaart die in een dossier. Bijvoorbeeld over uw wensen, medicijngebruik en ziektegeschiedenis. Medewerkers noteren alleen gegevens die voor uw zorg of ondersteuning nodig zijn. Welke gegevens dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie.

 

Weet ik zelf welke gegevens medewerkers noteren?

U heeft altijd het recht om te weten welke persoonlijke gegevens er genoteerd worden en waarom. Ook kunt u altijd uw dossier inzien. Als de gegevens in uw dossier niet kloppen, passen wij ze direct aan.

 

Hebben medewerkers zwijgplicht?

Medewerkers aan wie u informatie geeft, zijn verplicht deze informatie geheim te houden. Binnen Stichting Eykenburg mag een beperkt aantal medewerkers de genoteerde gegevens bekijken. Zij mogen dit alleen als dat nodig is om hun werk te kunnen uitvoeren.

 

Delen zorgmedewerkers mijn gegevens met zorgverleners buiten Stichting Eykenburg?

Als de situatie daarom vraagt, werken medewerkers van Stichting Eykenburg samen met zorgverleners van andere organisaties. Bijvoorbeeld met uw huisarts of een specialist van het ziekenhuis. Soms is het daarbij voor uw gezondheid belangrijk om informatie te delen. Dat doen wij alleen met uw toestemming.

In bijzondere gevallen maakt de wet een paar uitzonderingen. Medewerkers moeten bijvoorbeeld bepaalde besmettelijke ziekten direct melden bij de GGD, ook als u daar geen toestemming voor geeft.

 

Krijgt de verzekeraar mijn gegevens te zien?

De kosten voor uw zorg betaalt u meestal niet helemaal zelf. Vaak wordt het grootste deel vergoed door de zorgverzekeraar, de gemeente of het zorgkantoor. Stichting Eykenburg moet aan deze organisaties laten zien wat er met hun geld is gebeurd. Daarom bieden wij een aantal gegevens aan deze organisaties aan. We maken de gegevens zo veel mogelijk anoniem en sturen de gegevens van alle cliënten tegelijk door.

 

Hoe worden mijn gegevens bewaard?

Wij slaan uw gegevens zorgvuldig op in ons Elektronisch Cliënten Dossier, dat goed beveiligd is. Wettelijk is Stichting Eykenburg verplicht om de gegevens een bepaalde periode te bewaren. Na die periode worden de gegevens vernietigd.

 

Hoe gaat Stichting Eykenburg om met cookies?

Stichting Eykenburg is geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van deze website. De organisatie is benieuwd in hoeverre belangstelling bestaat voor bepaalde pagina's. Het gaat hier om aantallen bezoekers en om de tijdstippen waarop de site wordt bezocht; het betreft anoniem gemaakte, niet tot een persoon herleidbare gegevens.

 

Informatie-uitwisseling

Elke organisatie die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel heeft een zogenoemd Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere (overheids)organisaties. Daardoor hoeft u niet steeds dezelfde informatie op te geven. Het RSIN van Stichting Eykenburg is: 002874246.

 

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over mijn privacy?

Vindt u dat medewerkers niet volgens de privacyregels hebben gehandeld? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Back to top