Diagnostisch Centrum Het Zamen

Diagnostisch Centrum Het Zamen


Het Diagnostisch Centrum in Het Zamen is bedoeld voor cliënten met complexe geheugenproblematiek. Met een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts worden cliënten hier tijdelijk opgenomen voor het stellen van de juiste diagnose en een op maat gesneden advies- en behandeltraject. Stichting Eykenburg werkt in het Diagnostisch Centrum samen met Parnassia.

Het onderzoek neemt een dagdeel in beslag en bestaat onder andere uit een lichamelijk en een neurologisch onderzoek. Daarnaast bespreekt de verpleging met u en uw mantelzorger of familielid in welke mate u er nog op uit trekt, welke klachten u heeft, hoe uw situatie eruit ziet en welke medicijnen u gebruikt. 

De uitslag van dit onderzoek wordt besproken in een vervolgafspraak. De Specialist Ouderengeneeskunde heeft een diagnose vastgesteld en een hierbij passend indicatieadvies opgesteld. De diagnose en het advies wordt teruggekoppeld aan de arts die u doorverwezen heeft. Met uw toestemming sturen wij een kopie van het verslag naar het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Indien na de indicatiestelling blijkt dat u niet meer thuis kunt blijven wonen, of in uw huidige omgeving, dan bieden wij de mogelijkheid om in een van onze locaties te verblijven. Wenst u bij een andere zorgaanbieder te verblijven? Dan helpen wij u bij de bemiddeling.

 

Wat neemt u mee naar het onderzoek?

Het is belangrijk dat u het volgende meeneemt naar uw onderzoek:

Uw legitimatiebewijs en uw zorgpas.
Uw medicijnpaspoort en al uw medicijnen die u gebruikt of recent gebruikt heeft. Dit geldt ook voor de middelen die u zonder recept bij de apotheek of drogist heeft gekocht.
Indien van toepassing; uw loophulpmiddel, hoortoestel, (lees)bril etc.
 

Observatie

Indien het noodzakelijk is om een aanvullend onderzoek te doen, dan zal de verpleegkundige hier een nieuwe afspraak met u voor maken. Soms heeft het stellen van een indicatie meer tijd nodig en dient er een observatie plaats te vinden. In locatie Het Zamen is er een mogelijkheid om voor deze observatie kortdurend te verblijven. De maximale opnameduur is 12 weken. 

 

Uw gegevens blijven vertrouwelijk

Als u zich aanmeldt bij het Diagnostisch Centrum in Het Zamen, registreren wij uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens bewaren wij volgens de richtlijnen van de Wet op de Privacy.

 
Contact

Voor meer informatie over het Diagnostisch Centrum kunt u telefonisch contact opnemen via 070 - 750 70 00 of stuur een mail naar clientcontactentrum@eykenburg.nl