Vanuit Gemeente Den Haag is er subsidie beschikbaar gesteld om extra professionals in te zetten op de werkvloer.

Zoals het woord ‘extra’ al aangeeft worden deze professionals ingezet ter aanvulling en niet ter vervanging van de huidige bezetting. Dit is ook een voorwaarde die Gemeente Den Haag heeft gesteld bij het toekennen van de extra subsidie.

Om gehoor te geven aan de wens van zowel familieleden als die van onszelf, wordt geprobeerd alle huiskamers te bemannen met een gastvrouw of gastheer. Hierdoor wordt tijd gecreëerd voor meer persoonlijke aandacht voor de cliënt en daarnaast genieten de huidige teams ondersteuning bij de werkzaamheden. Ook in andere diensten gaan we kijken waar deze nieuwe collega’s ons kunnen ondersteunen.

Uiteraard zijn wij enorm blij met deze subsidie die wij via bovengenoemde wijze dan ook zullen inzetten voor een kwaliteitsverbetering voor onze cliënten en het verlagen van de werkdruk van onze professionals.

Wij hopen de nieuwe collega’s binnenkort te kunnen introduceren in de teams.

Met vriendelijke groet,

Alex Reede
Raad van Bestuur