Begeleiding aan huis

Het is fijn dat we steeds langer thuis kunnen blijven wonen. Hierbij is het wel van belang dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. De begeleiders thuis van Stichting Eykenburg bieden u de begeleiding die u nodig heeft om zo lang mogelijk op een verantwoorde manier zelfstandig te kunnen blijven wonen, zonder dat dit te belastend voor u wordt.

  

Wat kan de begeleider thuis voor u betekenen?

Tegenwoordig wordt er veel van iedereen verwacht en de mogelijkheden zijn eindeloos. Hierdoor kan het zijn dat u door de bomen het bos niet meer ziet en dat zelfstandig wonen voor u lastig is. Op deze momenten kan de begeleider thuis uitkomst bieden. De begeleider thuis kan u ondersteunen bij:

  • Het dagelijks inplannen en organiseren van uw dagelijkse activiteiten. Hierbij kunt u denken aan het nakomen van afspraken met diverse instanties, het hebben van een gezond dag- en nachtritme en het uitvoeren van complexere dagelijkse activiteiten.

  • Het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk; (betekenisvolle) relaties met vrienden, familie, kennissen en mantelzorgers.

  • Het regelen van uw financiën.

  • Het hebben en behouden van een zingevende daginvulling zoals een georganiseerde dagactiviteit of vrijwilligerswerk.

  • Maatschappelijk herstel gericht op deelname aan de maatschappij bijvoorbeeld na ziekte.

  • Het leren omgaan en accepteren van problemen van een lichamelijke of psychische aandoening.

 

Daarnaast kan de begeleider thuis gesprekken met u voeren, een wandeling maken of u helpen bij het doen van uw boodschappen. Indien wenselijk kan de begeleider thuis u ook ondersteunen bij het aanvragen van andere zorg- en ondersteuning. Op onze locatie Het Zamen bieden wij diverse vormen van dagbesteding. In overleg met u zal de begeleider thuis kijken welke mogelijkheden aansluiten bij uw wensen.

Contact

Wilt u meer weten over de begeleiding thuis of wilt u begeleiding thuis aanvragen? Neem dan contact op via telefoonnummer 070 - 750 70 00 of stuur een mail naar clientcontactcentrum@eykenburg.nl. De begeleiding thuis wordt geboden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Den Haag.

 

Indien wenselijk kunnen onze medewerkers u ondersteunen bij het aanvragen van een WMO-indicatie. Ook zijn er mogelijkheden om begeleiding thuis te verzorgen vanuit een indicatie via de Wet langdurige zorg (Wlz).