Hospice Claude Monet

Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met de laatste levensfase. Als deze fase nadert, denkt u vast na over de manier waarop u dat wilt. Afscheid nemen van het leven, van uw partner, familie en vrienden, doet u op de wijze die bij u past en waar u dat wilt. Bij voorkeur thuis in uw eigen vertrouwde omgeving met hulp van palliatieve thuiszorg. Maar soms is thuisblijven niet mogelijk. Dan kunt u kiezen voor een verblijf in Hospice Claude Monet in Het Zamen. Het hospice is voor iedereen vanaf 18 jaar toegankelijk, ongeacht aandoening, beperking, levens- of geloofsovertuiging. Hospice Claude Monet is aangesloten op het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden.

Persoonsgerichte hospicezorg 


Het hospice biedt onderdak, begeleiding, verzorging, verpleging en gastvrijheid aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en zich voorbereiden op hun sterven. Een deskundig team verzorgenden en verpleegkundigen staat dagelijks voor u klaar. De zorg in het hospice is afgestemd op uw persoonlijke behoeften en wensen. Hierin besteden wij aandacht aan de volgende aspecten:

Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en van sterven
Emotionele ondersteuning van de cliënt en diens naasten
Leren omgaan met het ziek-zijn en de
Aandacht voor lichamelijke en psychische klachten
Aandacht voor culturele en spirituele aspecten

U houdt tot het einde de regie in eigen hand. Ook voor uw naasten is er een belangrijke rol weggelegd, die zij naar eigen wens kunnen invullen. 

 
Verblijf in het hospice


Hospice Claude Monet bestaat uit 7 luxe ingerichte twee- en driekamerappartementen, die zich binnen de muren van ons woonzorgcentrum Het Zamen bevinden. Elke cliënt heeft de beschikking over een eigen appartement waar u uw naasten en familie kunt ontvangen. De woningen zijn ingericht met een keukenblok, sanitaire voorzieningen en een tv- en telefoonaansluiting. Het appartement kan aanvullend met eigen spullen worden ingericht, zodat het nog meer uw thuis wordt. Wifi is in het gehele pand aanwezig.

 
Samenzijn partners


Het samenzijn met naasten draagt vaak bij aan een waardevol afscheid. Daarom bieden wij de mogelijkheid om ook uw partner op te nemen tijdens uw verblijf. Indien uw partner een zorgindicatie heeft, nemen wij de zorg over. Heeft uw partner geen zorgindicatie dan kan er gebruik worden gemaakt van de logeerregeling. Hiervoor wordt een kleine vergoeding per dag berekend inclusief gebruik van de maaltijden.

 
Medische begeleiding
Uw eigen huisarts zal in de laatste fase medische ondersteuning bieden. Indien uw eigen huisarts de mogelijkheid niet heeft om deze ondersteuning te bieden, kan een aangesloten huisarts deze medische ondersteuning voor u overnemen. 

In ons hospice wordt een eventueel verzoek tot euthanasie uiterst serieus genomen. Uitvoering is bespreekbaar binnen de geldende wet- en regelgeving. 

 

Hoe vraag ik hospicezorg aan?


Met een verwachte levensduur van 3 maanden of korter, en een minimale leeftijd van 18 jaar, kunt u opgenomen worden in Hospice Claude Monet. Deze levensduurverwachting moet worden afgegeven door uw huisarts of specialist. U kunt zelf contact met ons opnemen, maar uiteraard kan dit ook via uw huisarts of specialist. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 070 – 750 71 58 of via de e-mail c.monet@eykenburg.nl.

 

Als uw ziekteproces nog niet zover is, of als het uw intentie is om thuis te blijven en u het Hospice als het ware 'achter de hand' wilt houden, kunt u zich ook op onze wachtlijst laten plaatsen. Wilt u de warmte en gemoedelijkheid van Hospice Claude Monet ervaren? Neem contact op via telefoonnummer 070 – 750 71 58 voor een persoonlijke rondleiding.

 

Wat wordt vergoed?


De kosten die gepaard gaan met de opname worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Een eigen bijdrage wordt niet gevraagd. Eventuele aanvullende kosten zoals gebruik tv, was en telefoon worden in rekening gebracht.