Mediabeleid

Het uitgangspunt van ons (social)mediabeleid is dat we zorgvuldig omgaan met privacy, maar ook dat de diversiteit en toegankelijkheid van mediakanalen niet meer weg te denken is in onze huidige maatschappij.

Mediabeleid

Ook bij Stichting Eykenburg maken we hier volop gebruik van, maar er worden duidelijke afspraken over gemaakt, met elkaar, met de cliënten en met hun vertegenwoordigers.  

Stichting Eykenburg  is aanwezig op diverse social media platformen zoals Facebook, Instagram, YouTube, Twitter en LinkedIn. Deze platformen worden beheerd door de afdeling communicatie.

 
Mediabeleid op de locaties

De rol van media is hier nog klein, maar zal in de toekomst worden uitgebreid. Er worden op de twee locaties, Het Zamen en Stichting Eykenburg, regelmatig foto’s gemaakt van onze cliënten. Deze foto’s worden gebruikt op ons interne informatiekanaal, op onze social media kanalen en eventueel ter illustratie voor onze website, magazine of foldermateriaal. Omdat nadrukkelijke toestemming vereist is, wordt dit per cliënt vastgelegd door ondertekening van het formulier ‘Toestemmingsverklaring Fotografie en Film’.

 

Mediabeleid cliënten thuis

Voor de diversiteit van onze publicaties maken we ook gebruik van beeldmateriaal van onze cliënten die nog zelfstandig wonen. Uiteraard laten we ons dan ook bij het gebruik van materiaal leiden door de verkregen toestemming van onze cliënten door ondertekening van het formulier ‘Toestemmingsverklaring Fotografie en Film’.

 
Privacy

Wij respecteren de privacy van onze cliënten en medewerkers en gaan daar zorgvuldig mee om. Graag verwijzen wij u daarvoor naar onze privacyverklaring.