Ontmoetingsplein

Het ontmoetingsplein biedt een gemeenschappelijke ruimte waar iedereen elkaar kan ontmoeten.

Op beide locaties beschikken we over een ontmoetingsplein. Deze pleinen staan volledig in het teken van ontmoeten, welzijn en een zinvolle dagbesteding. Iedere cliënt of bewoner, ongeacht waar iemand woont of welke zorg of ondersteuning hij of zij ontvangt, is hier welkom. De ontmoetingspleinen zijn dus een plek voor sociale ontmoetingen en het doen van activiteiten.