Kosten van verblijf en zorg

Betalingen en vergoedingen
Voor uw verblijf binnen Stichting Eykenburg betaalt u een wettelijk verplichte eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt vastgesteld op basis van uw inkomen, vermogen, indicatie en persoonlijke situatie. Om de hoogte van uw eigen bijdrage inzichtelijk te maken verwijzen wij u graag door naar de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Middels een simpel rekenprogramma ziet u al snel waar u ongeveer op kunt rekenen.
 


Wet langdurige zorg (Wlz)
Voor uw verblijf bij Stichting Eykenburg heeft u een indicatie nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Met deze indicatie worden de woon- en zorgkosten vanuit deze wet vergoed. Voor meer informatie over de Wet langdurige zorg verwijzen wij u graag naar de website van het Zorginstituut Nederland.   

 

Wij begrijpen dat deze materie soms best lastig kan zijn. Neemt u dan ook gerust contact met ons op wanneer u hulp nodig heeft bij het aanvragen van een indicatie. Wij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 070 - 750 70 00.
 

Aanvullende diensten
Op onze beide locaties kunt u gebruik maken van diverse aanvullende diensten waaronder de kapper, de pedicure en het gebruik van televisie. Deze diensten kennen geen verplicht karakter en u heeft dan ook zelf de keuze of u er gebruik van wenst te maken of niet. Om die reden betaalt u voor deze aanvullende diensten zelf de kosten. Klik hier voor de prijslijst van Stichting Eykenburg voor 2024.