Raad van bestuur

Stichting Eykenburg heeft een eenkoppige Raad van Bestuur, de heer drs. A. Reede. Hij is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie, kijkt vooruit, houdt in de gaten wat er in de omgeving van de organisatie gebeurt en zorgt voor een heldere en eenduidige visie en strategie. Hij bewaakt dat 'waar de organisatie voor staat' ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 

drs. A. Reede