Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg

Om het welzijn van de bewoners van Huize Eykenburg en Het Zamen te bevorderen in de ruimste zin van het woord, is ‘Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg’ opgezet. Deze stichting zet zich in voor die extra’s die niet uit het reguliere (zorg)budget betaald kunnen worden, maar die wel het leven van onze bewoners aantrekkelijker en plezieriger maken.

 

De Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg maakt zich hiervoor sterk door het werven van gelden en/of goederen en diensten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leuke uitstapjes, het realiseren van een bijzonder optreden of een barbecue, kerstgeschenken en inzamelen van geld voor de Silverfitfiets. Allerlei extra voorzieningen en uitjes die door de inzet van de Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg en uiteraard dankzij de vele donateurs mogelijk gemaakt konden worden. Extra's waar wij en onze cliënten erg dankbaar voor zijn.   

 

Bestuur 

Het bestuur zet zich belangeloos in voor de stichting. Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter

De heer drs. A. Reede

Penningmeester

Mevrouw R. Schurman

Secretaris

De heer J.P. van der Woud

  

Samen maken we het verschil

U kunt ook een belangrijke rol spelen in het realiseren van deze extra's. Iedereen kan vriend worden van de Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg. Wilt u de stichting steunen in het bieden van iets extra’s voor onze cliënten dan kan dat op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via een eenmalige gift, donatie of via een vaste periodieke schenking. Kiest u voor het donateurschap dan heeft u de mogelijkheid om maandelijks of jaarlijks een donatie over te maken naar de stichting.

 

Bent u donateur van de stichting, dan wordt u uitgenodigd voor de georganiseerde activiteiten en ontvangt u updates over eventueel aangeschafte producten. Zo ziet u waaraan het geld wordt besteed. Tevens ontvangen de donateurs het kwartaalmagazine InfoKruispunt van Stichting Eykenburg.

  

Donateur worden?

Draagt u de cliënten van Stichting Eykenburg een warm hart toe en zou u graag een donatie doen? Dat kan natuurlijk: NL 55 ABNA 0240093097 t.n.v. De Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg. 

Namens de bewoners van Huize Eykenburg en Het Zamen alvast hartelijk dank!

 

ANBI

De Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift een fiscaal voordeel voor u op kan leveren. Meer informatie over Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg inclusief het RSIN-nummer treft u hier aan.

 

Meer informatie over een ANBI, vindt u hier ANBI